ДО  
СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ, 
ЧЛЕНОВЕ НА БФСЛ 

 

КОПИЕ: БФСЛ 
 
                                    

П О К А Н А 

 
 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 
 

ОМСК „ТРАКИЕЦ-САДОВО”, Ви кани да вземете участие във 3-ти турнир „Купа 

Садово”  за  кадети/кадетки,  момчета  и  момичета  до  11  г.  и  до  14  г.,  в  категориите 
рекърв и компаунд – индивидуално и отборно. 
 
ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 
19-20.05.2017 г. Спортен стадион - гр. Садово. 
 
СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:  
Индивидуално  и  отборно,  според Наредба  на  БФСЛ  за  2016-2017  г.,  за  състезание  на 
открито. 
 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА: 
Петък – 19.05.2017 г. 

 

17:00 – 19:00 ч. – официална тренировка 

 

19:00 ч. – техническа конференция 
 

Събота – 20.05.2017 г. 

 

09:00  –  09:40  ч.  –  Загрявка  к/к,  момч.  и  момич.  до  11  г.  и  до  14  г.  –  рекърв  и 
компаунд; 

 

09:45 – 09:55 ч. – Откриване на турнира;  

 

10:00 – 12:30 ч. – Квалификации – к/к, момч. и момич. до 11 г. и до 14 г. – рекърв 
и компаунд; 

 

13:00 ч. – Начало на индивидуалните елиминации; 

 

15:30 ч. – Начало на отборни елиминации; 

 

17:00 ч. – Награждаване и закриване на турнира. 
 

 

 

Забележка:  В  зависимост  от  постъпилите  заявки,  може  да  настъпят  промени  в 
програмата, без да се променя началният час на състезанието. 
 

 

 
 
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 
1.  Списък  на  състезателите  в  различните  възрастови  групи  и  категории,  в  един 
екземпляр,  подписан  от  председателя  на  спортния  клуб  или  негов  заместник  и 
подпечатан с печата на клуба. 
2.  Списък  за  извършен  предсъстезателен  медицински  преглед  по  образец  228  на 
Министерството  на  здравеопазването,  подписан  от  лекар  и  подпечатан  с  печата  на 
здравното заведение. 
3.  Копие  от  списъка  за  картотекиране  на  състезателите  за  2017  година  подписан  и 
подпечатан от БФСЛ. 
 
 
СРОКОВЕ: 
1.   Да се изпрати 

предварителна заявка

 за участие по имейл 

до 07.05.2017 г.,

 която 

да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, треньорите и 
ръководителите. Заявката да се пусне до ОМСК „ТРАКИЕЦ-САДОВО”, с копие до БФСЛ 
и Атанас Темелков (

sk.trakiec.sadovo@abv.bg

bfsl@abv.bg

 

atanas.temelkov@atatem.com

2.   Да се изпрати 

окончателна заявка

 за участие по имейл 

до 14.05.2017 г.,

 която да 

се пусне до ОМСК „ТРАКИЕЦ-САДОВО”, с копие до БФСЛ и Атанас Темелков. 
 
СЪДИЙСКОТО РЪКОВОДСТВО ЩЕ Е В СЪСТАВ: 
Калина Ханева – главен съдия 
Исай Исаев – ДОС 
Атанас Темелков – компютърна обработка 
Димитър Чортов – съдия на линията 
Красимир Георгиев – съдия на линията 
 
ХОТЕЛ:  
Парк хотел „Пловдив”- 

http://www.parkhotelplovdiv.com/contact.html

 

Адрес: 4000 Пловдив, бул. Санкт Петербург 38 
Тел.: + 359 32 811 856 
Тел. / факс: + 359 32 813 209 
Моб.: + 359 889 990 032 
E-mail: reservations@parkhotelplovdiv.com 

sales@parkhotelplovdiv.com

 

 
Хотели в гр. Пловдив и гр. Асеновград. 
 
 
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: 
Иван Терзиев: 0878 727 939, 

sk.trakiec.sadovo@abv.bg

  

Атанас Темелков: 

atanas.temelkov@atatem.com

  

Д. Шопова: 

bfsl@abv.bg

  

 
 
 
 
 
18.04.2017 год. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

 

 

 

 

 

 

 

ОМСК „ТРАКИЕЦ-САДОВО”:………/п/…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  /П. Стоянов/