MISTER VORKY

2. Međunarodni festival jednominutnog filma

5-7. jun 2015.

Ruma, Srbija

Pravilnik i propozicije:

1. Mister Vorky je Međunarodni festival jednominutnog filma, koji prikazuje i promoviše najbolje 
jednominutne filmove sa svih svetskih kontinenata. Organizator Festivala je Nezavisni filmski 
centar Vorky Tim, koji na ovaj način odaje počast velikom srpsko-američkom filmskom umetniku 
Slavku Vorkapiću.

2. Drugo izdanje Festivala održaće se u Rumi

u periodu od 5. do 7. juna 2015.

3. Cilj Festivala je prikazivanje autorskih filmova najkraće forme i svih žanrova/rodova sedme 
umetnosti (igrani, animirani, dokumentarni...).

4. Prijavljeni filmovi moraju imati trajanje do 60 sekundi (jedan minut), zajedno sa najavnom i 
odjavnom špicom (u izuzetnim slučajevima, tolerisaće se dužina filma čija odjavna špica traje 
nakon jednog minuta). Pravo učešća na Festivalu imaju filmovi proizvedeni od 2013. do 2015. 
godine.

5. Za prijavljivanje i prikazivanje filmova ne plaća se kotizacija, odnosno nadoknada.

6. Jedan autor može prijaviti više filmova, ali svaki prijavljeni film mora imati zasebnu prijavu.

7. Prijavljeni filmovi ostaju u arhivi Festivala, i mogu biti upotrebljeni isključivo za nekomercijalne
projekcije u obrazovnim ustanovama, kulturnim institucijama i na srodnim festivalima u drugim 
gradovima u Srbiji, a u cilju promocije Festivala.

8. Krajnji rok za prijavu filmova je 15. maj 2015. Svi autori čiji filmovi budu uvršteni u festivalski 
program biće obavešteni putem elektronske pošte do 18. maja 2015.

9. Filmovi koji budu ušli u programe festivala (takmičarski i prateći) moraju biti dostavljeni u 
formatima .mp4 (H264) ili .mov, putem linka za download, najkasnije do 22. maja 2015.

10. Filmovi proizvedeni van engleskog govornog područja moraju imati engleski titl. 

11. Festival ima takmičarski i prateći (ne-takmičarski) program-Panorama jednominutnog filma.

12. Selektor Festivala vrši izbor filmova za takmičarski i prateći program.

13. O nagradama Festivala odlučuje međunarodni žiri, sastavljen od eminentnih stručnjaka iz 
oblasti kinematografije.

14. Zvanične nagrade festivala su:
Grand Prix za najbolji film festivala – plaketa “MISTER VORKY” 
Nagrada za najbolji domaći film – plaketa “MISTER VORKY” 
Nagrada žirija publike za najbolji film - diploma “MISTER VORKY”

Međunarodni žiri može izabrati do tri specijalna priznanja (diplome), za određene 
kategorije.Organizator zadržava pravo da obogati nagradni fond, u zavisnosti od sredstava. 

PRIJAVA:

ORIGINALNI NAZIV FILMA:

ENGLESKI NAZIV: 

REDITELJ:

EKIPA:

DRŽAVA, GRAD:

GODINA PROIZVODNJE:

ŽANR:

SINOPSIS:

KRATKA BIOGRAFIJA REDITELJA:

LINK FILMA ZA PREVIEW:

LOZINKA ZA LINK (ukoliko postoji):

E-MAIL:

NAPOMENE:

Molimo vas da nam najkasnije do 15. maja 2015. godine pošaljete popunjenu prijavu na mejl adresu

mistervorky@gmail.com

 zajedno sa dve fotografije iz filma i fotografijom reditelja. Popunjenom 

prijavom prihvatate uslove u Pravilniku i propozicijama festivala. Za sva pitanja, vezana za festival,
možete nam pisati na istu elektronsku adresu.  

http://mistervorky.blogspot.com/

http://vorkyteam.rs/

 (u izgradnji)

                                                  

MISTER VORKY