LENGTE: 15 km
VERTREKPUNT: Bij de kerk van Gooik in Vlaams­Brabant.
AANDACHTSPUNTEN: Goede veld­ en boswegen, geen moeilijkheden.
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 30/7­8 en 31/5­6 (1:20.000)

Het Pajottenland

GOOIK

Het Pajottenland is de streek tussen de taalgrens, de Zenne, de Dender en de oude
weg van Brussel naar Aalst. Het landschap is licht golvend en, hoewel dicht bij
Brussel, heeft de streek haar landelijk karakter kunnen behouden. Over de
oorsprong van het woord “pajot” bestaan vele verschillende theorieën. Zeker is dat
de mensen hier veel van hun traditionele levensstijl bewaard hebben: dat kan je
merken op de pensenkermissen en in de vele volkscafés. In december 2007 nog
stikte de voorzitter van de voetbalclub van Oetingen in zijn eten tijdens het eetfeest
van de club. Onze wandeling vertrekt trouwens langs volkscafé De Cam en verder
komen we ook langs café Den Haas. Dit café werd geopend in 1871 en is het oudste
nog werkende van Gooik. Het heeft een grote aantrekkingskracht door zijn unieke
ligging, midden in de velden en ver van het gejaag. Bovendien is hier nog een unieke
aarden bollebaan aanwezig waarop nog het traditionele platbolspel beoefend wordt.
Men kan er een typisch streekbier zoals gueuze of kriek drinken en een “plank” eten.
In de buurt van de herberg zien we in de verte de molen van Onze­Lieve­Vrouw­
Lombeek, bekend van de jeugdserie Kapitein Zeppos. Deze molen dateert uit de
veertiende eeuw en wordt ook “tragische molen” genoemd vanwege de vele
moorden die op de molenaarsfamilie gepleegd werden. Sinds 2007 heeft de molen
een museum.
Onze wandeling komt voorbij de Woestijnkapel uit de zestiende eeuw, een van de
meest schilderachtige hoekjes van het pajottenland. De naam Woestijn zou
afkomstig zijn van “wastenij”, waarmee het onbewoonde karakter van de plaats zou

aangeduid geworden zijn. Tot voor honderd jaar trof men er inderdaad slechts
grazend vee aan. De H.­Kruiskapel werd gebouwd voor een koperen kruis dat op
deze plaats zou gevonden zijn en dat op eigen houtje van de parochiekerk ’s nachts
terug naar zijn plaats op de Woestijn keerde.
We lopen ook meer dan een kilometer door het Neigembos: een typisch Brabants
bos dat, net als het Zoniënwoud, een overblijfsel is van het grote kolenwoud. Al in
1770 had het bos zijn huidige omvang, sinds 1974 is het een bosreservaat. Het bos
heeft een opvallend reliëf, doorsneden met holle wegen en “groeben” of
smeltwatervalleien ontstaan na de laatste ijstijd toen het smeltwater de bodem
uitschuurde. Het belangrijkste toegangspad tot het Neigembos is zodanig uitgehold
dat het voor wandelaars onbruikbaar werd en dat men er over een lengte van 220
meter een trappenpad in gebouwd heeft. Onze wandeling loopt langs dit trappenpad.

Onderweg zal je ongetwijfeld ruiters, huifkarren en mountain bikers ontmoeten: de
mountain bike­route van Gooik is een van de meest populaire in Vlaanderen. Verder
ontmoeten we onderweg de bewegwijzeringen van verschillende interessante lange
afstandswandelwegen die de streek doorkruisen. De GR512 “Vlaams­Brabant” van
Diest naar Geraardsbergen loopt door het Pajottenland. De “Voettocht in
Pajottenland” is een uitzonderlijk privé­initiatief: een geel en blauw bewegwijzerd
pad dat 205 kilometer lang door de mooiste hoekjes van het Pajottenland kronkelt
en slingert. Het plattelandspad “De Houteman” werd in 2007 geopend en wil de
wandelaar laten kennismaken met de natuur, landbouw en landschap.
Onze wandeling vertrekt in het centrum van Gooik, dat zich “Parel van het
Pajottenland” noemt. Gooik is een bekend centrum voor volksmuziek en er is altijd
wel wat te beleven.

BESCHRIJVING

Van aan de kerk daal je de hoofdweg af en even verder neem je aan de splitsing
rechts de Dorpsstraat. Je blijft deze volgen tot je de Lindestraat even naar links kan
ingaan en onmiddellijk rechtsaf de doodlopende Groebbestraat neemt. Deze weg
wordt snel een veldweg en loopt over akkers. Na een einde tussen afsluitingen kom
je op asfalt: rechtsaf hier. Je steekt de Stuivenbergstraat over en je gaat weer de
velden in. Aan de nabije splitsing houd je rechts en een goeie tweehonderd meter
verder sla je wel linksaf. Deze mooie veldweg brengt je op een kruispunt van vijf
wegen.
Hier steek je de asfaltweg over en je volgt de brede verharde veldweg, de
Wijngaardbosstraat, langs het Hof te Wijngaard. Op een splitsing bij een driehoekig
bosje, meer dan een halve kilometer verder, hou je links aan en een beetje verder,
bij het einde van het bosje, sla je haaks links af in een veldweg. Deze weg daalt en
brengt je op een rijweg. Deze rijweg volg je tweehonderd meter naar rechts en dan
sla je weer rechtsaf in een volgende veldweg. Deze daalt eerst naar een beekvalleitje
en stijgt dan weer door het mooie landschap. Je komt uit bij herberg In den Haas. Je
slaat linksaf en je volgt de asfaltweg zevenhonderd meter. Onderweg gaat de
Wijngaardbosstraat over in de Woestijnstraat. Aan de kruising met Berchembos sla
je linksaf en even verder sla je rechtsaf in de Neerstraat. Vergeet evenwel niet eerst

www.originelewandelingen.be

fo

to

's

:

Fr

ed

dy

Le

sa

ge

even tot aan de befaamde Woestijnkapel te stappen.
De Neerstraat loodst je door open land in de richting van het Neigembos. Slechts
enkele meters ver in het bos, bij een slagboom, sla je rechtsaf in een bospad. Het
pad begint wat te dalen. Wanneer het pad je uit het bos dreigt te brengen (rechts
voor je is er trouwens al een weide), sla je resoluut linksaf, weer volop het bos in.
Een halve kilometer verder komt het pad uit op een ander pad dat rood wit
bewegwijzerd is. Dit pad volg je naar links. Even verder gaat rood­wit naar links
maar jij gaat rechtdoor, over het befaamde trappenpad dat je dalend het bos
uitbrengt. Uit het bos, bij een klei­atelier, sla je linksaf over beton maar even verder,
in een bocht naar rechts van de weg, verlaat je reeds de weg. Je gaat hier rechtdoor
over een kiezelweg langs een beek. Bij de ingang van een woning volg je links het
smallere pad langs de beek. Bij een private weg links stap je rechtdoor over de
bredere weg. Deze loopt langs een rij mooie knotwilgen en klimt uiteindelijk naar
een kruispunt.
Je steekt de Drie Egyptenbaan over en je gaat rechtdoor in de Kroonstraat. Na
driehonderd meter op deze straat sla je linksaf in de Kelenbergstraat. Deze veldweg
brengt je, na een strook met kasseien, weer tussen de huizen. Op het einde van de
Kelenbergstraat sla je rechtsaf over asfalt. Na een bocht naar links (bij een kapel) en
een volgende bocht naar rechts verlaat je snel de straat en je kiest rechts een mooi
graspad. Dat loopt tussen gras en akker. Bij een woning volg je de kiezelweg verder
tot op het asfalt. Rechtsaf hier. Bij een kruis met bank bij een beek blijf je de
asfaltweg verder volgen. Verderop sla je linksaf in de Letterbeekstraat. Waar de weg
een bocht naar links maakt ga je letterlijk tussen de huizen met nummers 65 en 65A
door en je vindt een mooi smal pad. Na de tuinen loopt het pad dwars over de
velden. Het pad komt uit op een bredere veldweg die je rechtsaf volgt.
Bij het Hof Ter Eycken volg je de rijweg even naar links maar al snel neem je
rechtsaf de Hoezenbroekstraat. Aan het huis met nummer 18 neem je linksaf het
kasseipaadje. Boven volg je het asfaltwegje naar rechts. Waar de weg naar rechts
wegdraait, ga je linksaf in een pad langs afsluitingen. Je blijft dit pad volgen tot op
een asfaltweg. Even naar rechts en je staat bij restaurant Zwart Schaap op de
Paddenboekstraat. Je slaat linksaf en je vindt enkele meters verder links een
grasweg. Deze stijgt eerst en brengt je dan bij een gezellig plaatsje bij een kapel uit
1906.
Aan de kapel ga je rechtdoor: door een hek een nieuwe voetweg in, tussen weiden
met Schotse Hooglanders. Aan het einde van het pad wring je je in een weide. Aan
de andere kant van de weide kan je er weer uit en je volgt rechtdoor tot op de
rijweg. Volg de Terlostraat linksaf. Je laat de doodlopende Blokstraat rechts liggen
en even verder neem je wel rechtsaf. Een mooi pad brengt je terug naar het
centrum van Gooik.

www.onverhard­wandelen.be

www.originelewandelingen.be