Δ2 - 12ου Δ.Σ. 

Νέας Σμύρνης  

Το σχολείο μας είναι το 12

ο

 Δ.Σ. Νέας Σμύρνης και βρίσκεται στην οδό 

Παρασκευοπούλου 37. Οι εργασίες για την κατασκευή του κτιρίου του 
Σχολείου μας ξεκίνησαν το έτος 1992 και ολοκληρώθηκαν το έτος 1994. 
Τη  σχολική  χρονιά  1994-1995  μετακινήθηκαν  από  το  σχολικό  
συγκρότημα του σημερινού 1

ου

 Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης, το 

12

ο

  και  το  14

ο

  Δημοτικά  Σχολεία  Νέας  Σμύρνης  και  στεγάστηκαν  στο 

νέο σχολικό συγκρότημα. 
Από  τη  χρονιά  αυτή  άρχισε 
και  η  πρωινή  λειτουργία  των 
δύο  Σχολείων.  Η  ενοποίηση 
των  12

ου

  και  14

ου

  Δημοτικών 

Σχολείων  Νέας  Σμύρνης 
έγινε  το  2011  με  την  
επωνυμία «12o 12/θ Δημοτικό 
Σχολείο Νέας Σμύρνης». 
 

12ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης 

Το σχολείο Μας 

Μουσεία 

Αξιοθέατα 

Ευγενίδειο 

Βιβλία 

5-6 

Βήματα για τη ζωή  7 

Θέατρο 

Κινηματογράφος 

9-11 

Αθλήματα 

12-15 

Ανέκδοτα 

16-17 

Αινίγματα 

18 

Παροιμίες 

18 

Ζωγραφιές 

19-21 

Σταυρόλεξα 

22-23 

Διαγωνισμός 

24 

Περιεχόμενα τεύχους: 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΑΣ 

19/3/2016 

Τεύχος 1 

Μάρτης! Ο πρώτος μήνας της άνοιξης! 

Μάρτιος 

Γδάρτης 

Πεντάγνωμος 

Ανοιξιάτης 

Φυτευτής 

Σαν ρίξει ο Μάρτης δυο νερά κι ο Απρίλης άλλο ένα, 

χαράς σ’ εκείνο το ζευγά που ‘χει πολλά σπαρμένα! 

Όταν  κάνεις  επίσκε-
ψη  σε  ένα  μουσείο 
της  χώρας  σου  είναι 
μάθημα  ιστορίας.  Οι 
άνθρωποι 

ξεχνούν 

την 

ιστορία 

που 

έμαθαν πιο παλιά και 
μπορεί  να  θέλουν  να 
τη θυμηθούν. 
Για  αυτό  το  λόγο  οι 
αρχαιολόγοι  βρήκαν  τα  αγάλμα-
τα και μας τα δείχνουν στα μου-
σεία.  Είναι  πολύ  σημαντικό  να 
πηγαίνεις  γιατί  μπορεί  πράγμα-

τα  που  να  μην  ήξερες  να  τα 
μάθεις  επειδή  βρήκαν κι  άλλα 
με τα χρόνια. Και για να κλεί-
σω  το  άρθρο,  σας  προτείνω  να 

πάτε  κι  εσείς.  Μερικά  μου-
σεία  είναι:  (Αρχαιολογικό 
Μουσείο,  Μουσείο  Ακρόπο-
λης, Μπενάκη, Πολεμικό).  
 

Ε. Κ.

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ 

Εξωτερικά  έχει  επίσης  ενδιαφέ-
ρον.  Περπατώντας  από  κάτω  
βλέπεις  έναν  χώρο  που  τον  
μελετάνε οι Αρχαιολόγοι. 
Μπαίνοντας  στο  Μουσείο  έχει 
ένα  μαγαζί  που  μπορεί  ο  
καθένας  να  αγοράσει  ενδιαφέρο-
ντα  αντικείμενα  για  να  θυμού-
νται όλοι αυτή τη καταπληκτική  
μέρα. 

Πλήθος  επισκεπτών  βρίσκεται 
καθημερινά  στο  Μουσείο  
Ακρόπολης, για να γνωρίσει και 
να  θαυμάσει  όλα  αυτά  τα  ωραία  
αρχαία πράγματα! 
Αξίζει να πάμε όλοι! 
Είναι  ένας  χώρος  για  τον  οποίο 
η  Αθήνα  και  η  Ελλάδα  είναι  
πολύ περήφανη!!! 

 

Ε.

 

Γ.

 

Το  Μουσείο  Ακρόπολης  το  επι-
σκέφτηκε  η  τάξη  μας  την  προη-
γούμενη  εβδομάδα.  Το  Μουσείο 
Ακρόπολης βρίσκεται στην Αθή-
να  κοντά  στην  Ακρόπολη.  Είναι 
ένα  αρκετά  σύγχρονο  κτίριο. 
Χτίστηκε το 2003 και άνοιξε για 
το  κοινό  στις  21  Ιουνίου  2009. 
Μέσα  έχει  πολλά  θαυμάσια  
αγάλματα  όπως  τις  Καρυάτιδες, 
τη  Ζωφόρος,  τοιχογραφίες  από 
τις  Μυκήνες,  μία  μικρογραφία 
του  Παρθενώνα  και  άλλα  πολλά 
που αξίζει να γνωρίσετε! 

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

Σελίδα 2 

Τα Νέα του Μαθητή 

«Αξίζει να πάμε όλοι!» 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

Μουσείο Ακρόπολης: Είσοδος 

Πύργος  του  Άιφελ  βρίσκε-
ται  στο  Παρίσι.  Κατασκευάστη-
κε  το  1889  από  τον  Γουστάβο 
Άιφελ  και  σήμερα  αποτελεί  ένα 
από τα γνωστότερα κτίρια στον 
κόσμο.  Με  ύψος  325  μέτρα 
(300 χωρίς  την  κεραία)  ήταν  το 
πιο  ψηλό  κτίριο  στον  κόσμο  
μέχρι  που  το  ξεπέρασε  το  
Εμπάιρ  Στέιτ  Μπίλντινγκ  της 
Νέας Υόρκης το 1931. Έχει βά-
ρος  10.100  τόνους  και  η  κατα-
σκευή  του  είναι  τόσο  σταθερή, 
ώστε παρεκκλίνει μόλις έως 7,5 
εκατοστά με σφοδρό άνεμο.  

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Σελίδα 3 

Τα Νέα του Μαθητή 

Πύργος του Άιφελ 

Ο Πύργος  της  Πίζας  σχεδιάστηκε 
για  να  λειτουργεί  ως  παρατηρη-
τήριο  ή  ως  καμπαναριό.  Έχει 
ύψος 56μ. Και διάμετρο 15,50μ. 
Η  κλίση  του  αρχικά  κατά  5,5  
μοίρες,  εξαιτίας  της  καθίζησης 
του  εδάφους,  το  κατέστησε  ένα 
από 

τα 

πιο 

αναγνωρίσιμα  

αξιοθέατα του κόσμου.  

Πύργος της Πίζας 

Η Σφίγγα της Αιγύπτου είναι 
ένα  άγαλμα  με  σώμα  
λιονταριού 

και 

κεφάλι  

ανθρώπου. Το άγαλμα αυτό 
βρίσκεται  στο  οροπέδιο  της 
Γάζας. 

Η Σφίγγα της Αιγύπτου 

Ο  Λευκός  Πύργος  της  Θεσσαλονίκης  είναι  έργο  οθωμανικής 
κατασκευής του 15ου αιώνα. Το σχήμα του είναι κυκλικό.  
Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο και είναι ένα από τα πιο γνωστά 
κτίσματα-σύμβολα  πόλεων  στην  Ελλάδα.  Έχει  6  ορόφους,  
34 μέτρα ύψος και 70 μέτρα περίμετρο.  

 

Μ. Β.

 

Λευκός Πύργος 

Πηγή:  
el.wikipedia.org 

Σελίδα 4 

   Η εφαρμογή πλαισιώνε-
ται από εφαρμογές βίντεο 
με  αναφορές  στο  Απολι-
θωμένο Δάσος Λέσβου και  
επίσης, 

παρουσιάζεται 

ένα μεγάλο πλήθος ηφαι-
στειακών 

γεωμνημείων 

του  Αιγαίου  όπου  η  δρα-
στηριότητα των ηφαιστεί-
ων  συνεχίζεται  ακόμα 
και σήμερα, μετατοπισμέ-
νη  προς  τα  νότια,  στα  
νησιά  του  ηφαιστειακού 
τόξου του νοτίου Αιγαίου 
(Νίσυρος, 

Σαντορίνη, 

Μήλος,  Πόρος,  Μέθανα, 
Σουσάκι 

Κορινθίας)  

δημιουργώντας  εντυπω-
σιακές γεωμορφές. 
Αυτό  το  ηλεκτρονικό  
παιχνίδι  θα  ξετρελάνει 
μικρούς και μεγάλους!!!  
 

Έ. Κ.

 

Τα Νέα του Μαθητή 

«Tο  Δάσος  κάτω  από  τον  
Δρόμο»  είναι  ο  τίτλος  της  νέας 
έκθεσης,  που  το  Μουσείο  Φυσι-
κής  Ιστορίας  Απολιθωμένου  
Δάσους  Λέσβου  φέρνει  στο 
Ίδρυμα  Ευγενίδου,  στην  Αθήνα 
από  το  Σάββατο  23  Ιανουαρίου 
έως  και  την  Κυριακή  29  Μαΐου 
2016! 
    Πρόκειται για μία πρωτότυπη 
όσο  και  εντυπωσιακή  έκθεση,  η 
οποία  παρουσιάζει  στο  κοινό  τα 
προκαταρκτικά  αποτελέσματα 
και  ενδεικτικά  ανασκαφικά  
ευρήματα  από  τη  μεγαλύτερη 
σωστική  ανασκαφή  απολι-
θωμάτων στην Ελλάδα

    Θραύσματα  και  αποσπασμένα 
τμήματα  απολιθωμένων  κορμών 
κωνοφόρων  και  αγγειόσπερμων 
δένδρων,  όπως  πεύκα,  βαλανι-
διές,  σεκόγιες,  φοίνικες,  
κυπαρισσίδες  καθώς  και  ηφαι-
στειακοί  ορίζοντες  πλούσιοι  σε 
μεγάλης ποικιλίας ειδών φύλλα, 
όπως  δάφνες,  κανέλλες,  καρυ-
διές,  μαρτυρούν  την  ύπαρξη  
εκτεταμένων  υποτροπικών  
δασών  και  μεταφέρουν  ζωντανή 
την  εικόνα  του  πεδίου  ανασκα-
φής  στην  έκθεση.  Παράλληλα 
π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι 

ευρήμα-

τα  που  αποτε-
λούν 

τεκμήρια 

της 

βιαιότητας 

των  ηφαιστειακών  εκρήξεων,  οι 
οποίες κατέστρεψαν την βλάστη-
ση και μέσω της διαδικασίας της 
απολίθωσης  οδήγησαν  στη  
δημιουργία  του  Απολιθωμένου  
Δάσους Λέσβου. 
   

ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 

Από  την  Παρασκευή  12 
Φεβρουαρίου 

στην 

έκθεση  θα  υπάρχει  μία 
νέα ψηφιακή εφαρμογή 
με  τίτλο  «Από  τις  ηφαι-
στειακές  εκρήξεις  στην 
αιωνιότητα». 
   Πρόκειται  για  ένα  ηλε-
κτρονικό  «παιχνίδι»,  γεμά-

το  ερωτήσεις  και  απαντή-
σεις,  που  δίνει  σε  μικρούς 
και  μεγάλους  την  ευκαιρία 
να  μάθουν,  με  ευχάριστο 
και  ψυχαγωγικό  τρόπο, 
σχετικά  με  την  ηφαιστεια-
κή δραστηριότητα στη χώρα 

μας, καθώς και 
τον  ρόλο  της 
στη  διαμόρφω-

ση  του  ελληνικού  χώρου 
μέσα από τα μεγάλα ενεργά 
ηφαίστεια  του  ελληνικού 
αρχιπελάγους. 

Ίδρυμα Ευγενίδου  

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ!!! 

Πηγή:  
eugenfound.edu.gr 

  Η ΜΩΒ ΟΜΠΡΕΛΑ 

ΑΛΚΗ ΖΕΗ 

Η  γνωστή  συγγραφέας  Άλκη  Ζέη  μας  παρουσιάζει 
στο βιβλίο της «Η μωβ ομπρέλα» την Ελευθερία, ένα 
δεκάχρονο κορίτσι που ζει με τους γονείς της και τα 
δίδυμα  μικρότερα  αδέρφια  της  στο  Μαρούσι,  το  τε-
λευταίο καλοκαίρι πριν από τον πόλεμο του 1940.   
Λιγοστά τα παιχνίδια τους: βόλοι, σβού-
ρες,  σκοινάκι,  γιο-γιο,  κι  ένα  ζευγάρι 
πατίνια  με  καρουλάκια  που  τους  τα  
δάνειζε  το  ξένο  παιδί  από  τη  Γαλλία, 
που  ήρθε  να  μείνει  στο  πάνω  πάτωμα 
του  σπιτιού  τους  κι  έγινε  ο  αχώριστος 
φίλος  τους.    Παίζουν  όλοι  μαζί  και  
σκαρώνουν  με  τη  φαντασία  τους  χίλιες 
δυο  ιστορίες  που  μαγεύουν  και  τους 
ίδιους.  
Και πόσα άλλα δε θα έκαναν και δε θα 
ονειρεύονταν  αν  δεν  τους  εμπόδιζαν  οι 
μεγάλοι. Οι μεγάλοι και τα παιδιά.  Δυο 
κόσμοι μακρινοί, σχεδόν απλησίαστοι.  Με τους δι-
κούς τους νόμους και τις δικές τους αλήθειες ο κα-
θένας.    Πώς  λοιπόν  να  καταλάβουν  οι  μεγάλοι  ότι 

ΒΙΒΛΙΑ 

εντελώς ο Όλιβερ; 
Αυτό  θα  το  μάθετε  διαβάζο-
ντας το βιβλίο!!! 
 
Το βιβλίο αυτό μου άρεσε πο-
λύ γιατί σου κρατάει ζωντανό 

το  ενδιαφέρον  μέχρι  το  τέλος 
για  την  εξέλιξη  της  ζωής  του 
Όλιβερ.  Μέσα  από  την  εναλ-
λαγή  των  συναισθημάτων  λύ-
πης  και  χιούμορ  σου  κινεί 
την  περιέργεια  να  δεις  τι  θα 
γίνει παρακάτω. 
 
Μέσα από τις περιπέτειες του 
Όλιβερ  Τουίστ  ο  συγγραφέας 
προσπαθεί να μας πείσει ότι η 
δύναμη  της  ψυχής  μας  μπο-
ρεί να αλλάξει την πορεία της 
ζωής  μας.  Δεν  πρέπει  να  στε-
κόμαστε σε ότι κακό μας έχει 
συμβεί  αλλά  να  προσπαθούμε 
να  βελτιώσουμε  την  κάθε  μέ-
ρα της ζωής μας. 

 
Μ. Μ.

 

ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ 

 

Στο  σκοτεινό  περιβάλλον  
ενός  επαρχιακού  φτωχοκο-
μείου γεννιέται ένα αγόρι, ο 
Όλιβερ  Τουίστ.  Η  μητέρα 
του  πέθανε  στην  γέννα  και 
εκείνος  μεγαλώνει  σε  ένα 
φτωχοκομείο.  Η  απόγνωση 
θα τον αναγκάσει να ξεκινή-
σει  με  τα  πόδια  για  το  Λον-
δίνο.  Εκεί  θα  μπλέξει  με 
μια  σπείρα  κακοποιών  από 
την  οποία  θα  προσπαθήσει 
να  τον  γλιτώσει  ένας  καλό-
καρδος  άνθρωπος.  Η  τύχη 
όμως  του  επιφυλάσσει  νέες 
δυσκολίες. 
Άραγε  θα  καταφέρει  να  τον 
σώσει  αυτός  ο  καλόκαρδος 
άνθρωπος  ή  θα  καταστραφεί 

Σελίδα 5 

Τα Νέα του Μαθητή 

μια  μωβ  ομπρέλα  μπορεί  να  
κάνει τη φαντασία των παιδιών 
να καλπάζει αχαλίνωτη;  
    Το  βιβλίο    αυτό  είναι  από  τα 
πιο  αγαπημένα  μου  βιβλία  και 
σίγουρα  πρέπει  να  το  διαβά-
σουν όλοι μεγάλοι και μικροί. 
Δύο κόσμοι αντιμέτωποι , ο κό-
σμος  των  μεγάλων  και  αυτός 
των παιδιών. Από τη μία οι με-
γάλοι  με  τα  πρέπει  τους  δεν 
αφήνουν τα παιδιά να χρησιμο-
ποιήσουν τη φαντασία τους και 
να  εκφραστούν  και  από  την 
άλλη  τα  παιδιά  ακόμη  και  με 
τα  πιο  απλά  αντικείμενα  
αποδεικνύουν  ότι  δε  χρειάζο-
νται όλοι αυτοί οι κανόνες των 
μεγάλων.  

 
 

  Ο Μικρός Πρίγκιπας 

του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ 

 

Είναι ένα  συμβολικό παραμύθι  που  γράφτηκε  στην 
Αμερική,  όπου  είχε  καταφύγει  ο  συγγραφέας  μετά 
την υποταγή της Γαλλίας στη Γερμανία. 
Υπάρχουν  παραμυθικοί  ρόλοι:  πρίγκηπας,  τριαντά-
φυλλο,  αλεπού,  καθώς  και  συμβολισμοί.  Κρύβει  
προβληματισμούς για τον άνθρωπο, τις αξίες και τα 
συναισθήματά τους. 
Στην  τάξη  μας  στην  ώρα  της  ''Φιλαναγνωσίας''  
διαβάζουμε το βιβλίο “Ο μικρός πρίγκιπας”. 
Σε όλα τα παιδιά κάνει εντύπωση ότι όλα όσα γράφει 
είναι 

πέρα 

απ' 

την 

πραγματικότητα 

(υπερρεαλισμός), ότι έχει ωραίες εικόνες και ότι σε 
κάθε  κεφάλαιο  δίνει  ένα  μήνυμα  π.χ.:  «Είναι  τόσο 
μυστήρια  η  χώρα  των  δακρύων»  και  «Αν  θέλεις  να 
γνωρίσεις τις πεταλούδες πρέπει ν’ ανεχτείς και δυο 
τρεις κάμπιες». 
 

Μ. Β. 

ΒΙΒΛΙΑ 

 

Σελίδα 6 

Τα Νέα του Μαθητή 

Γαλλική Ταινία βασισμένη 
στο βιβλίο του μικρού  
Πρίγκιπα στους  
κινηματογράφους. 

Στην τάξη μας κάνουμε ένα πρόγραμμα που λέγεται «ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ» και χωρίζεται σε τρεις 
κατηγορίες:  
 

1.ΦΙΛΟΦΡΟΝΉΣΕΙΣ 

 
Σε αυτήν την κατηγορία μαθαίνουμε πώς να βρίσκουμε τα καλά των άλλων και όχι τα κακά 
τους για παράδειγμα: η κυρία μας, μας είπε ότι ήταν ένας άνθρωπος φτωχός,  κακοντυμένος 
και άπλυτος ήταν στον δρόμο και μια κυρία που περνούσε βρήκε το καλό  του και του είπε 
ότι έχει ωραία μάτια. Όμως δεν μάθαμε να βρίσκουμε μόνο τα καλά των άλλων αλλά και πώς 
να διακόπτουμε ευγενικά τους γονείς μας, τους φίλους μας και γενικά τους συνανθρώπους 
μας. Βήμα πρώτο: περιμένουμε να τελειώσει όποιος μιλάει. Και βήμα δεύτερο: αρχίζουμε την 
πρόταση μας ευγενικά κάπως έτσι: συγνώμη αλλά… αυτή ήταν η πρώτη κατηγορία. 
 
 

2.ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ  

 
Τα συναισθήματα είναι ο θυμός, η ντροπή, 
η  στενοχώρια,  η  χαρά,  το  άγχος,  η  αγάπη 
και  η  ανυπομονησία  για  τα  συναισθήματα 
θέλουμε να πούμε 2 σημαντικά πράγματα: 
πρώτων  υπάρχει  καλή  και  κακή  ανυπομο-
νησία  η  κακή  ανυπομονησία  είναι  όταν 
περιμένεις κάτι καθημερινά και δεν κάνεις 
τίποτα άλλο εκτός από το να το ζητάς και η 
καλή  ανυπομονησία  είναι  όταν  περιμένεις 
για  κάτι  αλλά  κάνεις  και  άλλα  πράγματα 
στην καθημερινή σου ζωή εκτός από το να ζητάς αυτό που θέλεις. Και δεύτερων όταν νιώθεις άγχος 
μπορείς να παίρνεις για 4 δευτερόλεπτα εισπνοή από την μύτη να την κρατάς για 7 δευτερόλεπτα και 
μετά να κάνεις εκπνοή από το στόμα για 8 δευτερόλεπτα. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά από την δεύτε-
ρη κατηγορία. 
 

3.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 

 
Στην  τάξη  μας  κάναμε  και  την  αντιμετώπιση  προβλημάτων  
ήταν πολύ ωραία και ενδιαφέρον γιατί μάθαμε πολλά πράγμα-
τα όπως: γιατί ένα παιδί ενοχλεί ένα άλλο, να μην μιλάμε με 
αγνώστους και άλλα πολλά. Αυτά ήταν τα βήματα για την ζωή. 
 

Α. Κ. 

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ 

Σελίδα 7 

Τα Νέα του Μαθητή 

 
 

Π 

Ι 

Ν 
Ο 
Κ 

Ι 

Ο 

 

 

ΘΕΑΤΡΟ 

Σελίδα 8 

Τα Νέα του Μαθητή 

Την Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016, πολλά παιδιά από το σχολείο πήγαμε σε μία 
παράσταση  που  λέγεται  «Πινόκιο»!  Το  έργο  κατά  τη  γνώμη  μου  ήταν  εξαίσιο 
και οι ηθοποιοί προσεκτικά διαλεγμένοι! Σας προτείνω να μην τη χάσετε! 
Ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Αδάμης απάντησε σε μερικές ερωτήσεις:  

Πείτε μας δύο λόγια για την παράσταση! 
- Είναι η ιστορία του Πινόκιο, της άτακτης μαριονέτας που  
  προσπαθούσε να γίνει καλό παιδί! Θα περάσει πολλές περιπέτειες 
  και σ’ αυτό θα τον βοηθήσει η γαλάζια του νεράιδα! 
- Ποιοι είναι οι συντελεστές της παράστασης; 
- Παίζουν και τραγουδούν οι: Δημήτρης Αγοράς, Αλέξης  
  Βιδαλάκης, Δημήτρης Καπετανάκος, Δανάη Σδούγκου, Γιάννης  
  Φιλίππου και Μαριλίζα Χρονέα.  

               Σκηνικά:  Νίκος Δεντάκης 
               Διασκευή - σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης 
               Παίζει ζωντανά ακορντεόν η Άννα Λάκη. 

Μέχρι πότε θα παίζεται; 
- Μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. 
Ποιος έχει γράψει τη μουσική; 
- Η μουσική είναι παραδοσιακή μουσική από την Ιταλία και την κάτω 
  Ιταλία. 

Στη συνέχεια, ο πρωταγωνιστής Γιάννης Φιλίππου  απάντησε σε μερικές  
ερωτήσεις: 

- Πώς δουλέψατε τον ρόλο σας; 
-  Αφού  μίλησα  με  τον  κύριο  Αδάμη  και  μου  είπε  πώς  
  φανταζόταν  τον  ρόλο,  κάναμε  ασκήσεις  και  
   αυτοσχεδιασμούς  για  να  βρούμε  την  κίνηση                                                           
  (μαριονέτα) και τον τρόπο ομιλίας (φωνή κλπ). 
- Πώς μεγάλωνε η μύτη του Πινόκιο; 
-  Με  μηχανισμό  ψεύδους!  Υπάρχει  μέσα  στη  μύτη  
  ανιχνευτής  ψεύδους  και  κάθε  φορά  που  ο  Πινόκιο 
  λέει ψέματα, ο μηχανισμός τίθεται σε λειτουργία και 
  η μύτη μεγαλώνει! 
 

 

Κ. Κ.

 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Σελίδα 9 

Τα Νέα του Μαθητή 

Η  ιστορία  του  αγαπημένου  μάγου  Harry 
Potter και της παρέας του μπορεί να τελεί-
ωσε,  η  ιστορία  του  μαγικού  του  κόσμου 
όμως φαίνεται πως θα έχει συνέχεια. 
Η  Warner  Bros.  Ετοιμάζει  μια  νέα  ταινία 
βγαλμένη  μέσα  από  το  σύμπαν  του  Harry 
Potter,  της  οποίας  το  σενάριο  θα  γράψει  η 
ίδια  η  J.K.  Rowling  και  θα  ονομάζεται 
«Fantastic  Beasts  and 
Where  to  Find  Them»
 -
όσοι  έχουν  διαβάσει  τα 
βιβλία  του  Potter,  θα  
θυμούνται πως αυτός ήταν 
ο τίτλος του βιβλίου για το 
μάθημα  Μαγική  Ζωολογία 
στο  Hogwarts.  Για  την 
ακρίβεια δεν θα είναι μόνο 
μία  ταινία,  αλλά  μια  
ολόκληρη νέα τριλογία. 
Μπορεί 

η 

Τζ. 

Κ.  

Ρόουλινγκ 

να 

έγινε  

γνωστή χάρη στην κινημα-
τογραφική  μεταφορά  της 
σειράς  βιβλίων  της  με  πρωταγωνιστή  τον 
Χάρι  Πότερ,  ωστόσο  συνεχίζει  
την  «καριέρα»  της  στη  μεγάλη 
οθόνη  και  μετά  το  τέλος  των  
περιπετειών του νεαρού μάγου. 
Την  περίοδο  αυτή  βρίσκεται  στο 
στάδιο  της  τελικής  επεξεργασί-
ας,  η  πρώτη  ταινία  της  μετά  
Χάρι  Πότερ  συγγραφικής  
περιόδου  της  Ρόουλιγνκ,  το  «Fantastic 
Beasts  and  Where  to  Find  Them».  Και 
προκειμένου  να  δελεάσει  τους  θαυμαστές 

των  ιστοριών  μαγείας  της  βρετανίδας,  η  Warner 
Brothers  έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίση-
μο τρέιλερ του φιλμ. 
Το  «Fantastic  Beasts  and  Where  to  Find  Them» 
βασίζεται  στο  ομώνυμο  μυθιστόρημα  της  
Ρόουλινγκ που βγήκε στα ράφια των βιβλιοπωλεί-
ων το 2001 και είναι ένα prequel των ταινιών του 
Χάρι Πότερ, χωρίς όμως να βασίζεται αποκλειστι-

κά στις ιστορίες του. 
Πηγή  έμπνευσης  για  τη  
βρετανίδα  συγγραφέα  αποτέ-
λεσε ένα μυθιστόρημα με τον 
ίδιο  τίτλο  που  διάβαζε  ο  
νεαρός  μάγος  Πότερ  στη  
σχολή  Hogwarts  όπου  φοι-
τούσε. Σύμφωνα με τις επιτα-
γές  του  τότε  σεναρίου,  το 
έργο  αυτό  είχε  γράψει  ένας 
ειδικός  στα  μαγικά  πλάσμα-
τα, ο Νιούτ Σκαμάντερ. 
Ο  Σκαμάντερ  στο  νέα  ταινία 
που  θα  κάνει  πρεμιέρα  στις 
κινηματογραφικές  αίθουσες 
το  Νοέμβριο  του  2016,  μια 

πενταετία  μετά  την  τελευταία  προβολή  του  Χάρι 
Π ό τ ε ρ , 

γίνεται το κεντρικό πρόσωπο. Στην 
καφέ του βαλίτσα «κλείνει» μαγικά 
πλάσματα,  τα  οποία  όμως  κάποια 
στιγμή  δραπετεύουν  κι  εκείνος 
αναγκάζεται να κυνηγήσει.   
Γι' αυτό και η πλοκή της νέας ται-
νίας ξεδιπλώνεται τη δεκαετία του 
1920,  εβδομήντα  χρόνια  πριν 

μπουν  στο  κάδρο  ο  Χάρι  Πότερ,  η 

Ερμιόνη και ο Ρον.  

 
Έ. Κ. 

Δείτε το θα 

είναι τέλειο!!! 

Πηγή:  

huffingtonpost.gr 

tanea.gr